سالهاست که ترمینالی که عموما استفاده میکنم بخاطر میزکارم گنوم‌ترمینال عزیز هست اما یکی از مسایلی که باهاش داشتم و دارم اینه که اگر زبان سیستم فارسی باشه و بی توجه شروع به تایپ کردن کنم حروف جیبریش فارسی و بهم ریخته انقدر زشت میشن که هرچی روحیه دارم میگیره ازم و ازون بدتر زمانی که واقعا بخوام از یک متن فارسی استفاده کنم.متاسفانه گنوم‌ترمینال بصورت معمولی از زبان های راست به چپ پشتیبانی نمیکنه‌، مشکلی که در کنسول کی دی ایی نمیبینیم و متون راست به چپ خیلی خوب پشتیبانی میشن.

برای نصب کنسول از این دستور استفاده کنید :

sudo apt-get install konsole 

برای تنظیم به عنوان ترمینال پیش فرض سیستم هم دستور زیر رو وارد کنید :

gsettings set org.gnome.desktop.default-applications.terminal exec 'konsole'

احتمالا دیگه  کنسول، ترمینال همیشگیم خواهد بود :)