مدت طولانیه که جسته گریخته به زبان گو هراز گاهی مینویسم. حالا هم برای رفع حاجت خودم و سایر دوستانی که میخوان گو رو شروع کنند یک لیست از تقریبا تمام کتابهایی که برای این زبان برنامه نویسی به زبان انگلیسی منتشر شده رو درست کردم که میتونید روی گیت‌هاب ببینید : GoBooks

همچنین یک راهنمای فارسی برای گو نوشتیم که میتونید تو نوبی بخونید.