بالاخره بعد از مدتها تصمیم گرفتم zsh رو برای مدتی تست کنم.در حال حاضر روی لپتاپم اوبونتو ۱۴.۰۴ دارم و پوسته ی فعلی همون بش جان است.

نصب

برای نصب ZSH و OH-MY-ZSH باید اول zsh و git را از مخازن نصب کنیم (یا اگر مایل بودید از سورس کامپایل کنید اصلا!) :

نصب ZSH :

sudo apt-get install zsh

نصب git :

sudo apt-get install git

نصب oh my ZSH :

wget https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh -O - | zsh

خب حالا لوازم مورد نیاز نصب شد.

تنظیم ZSH به شل پیش فرض

برای اینکه شل یوزر فعلی رو به ZSH تغییر بدید از این دستور استفاده کنین :

chsh -s $(which zsh)

لازمه برای ثبت تغییرات سیستم رو لاگ اوت کنید یا یک سشن  ssh جدید باز کنید.

خب تموم شد نصب.

راجبه zsh بیشتر خواهم نوشت :)